Doorbeleggen na pensioendatum

Vanaf 1 september 2016 is het mogelijk om, als gevolg van de nieuwe Wet verbeterde premieregeling, pensioenkapitaal door te beleggen na pensioendatum. Deze wet heeft als doel het pensioenresultaat voor premie- en kapitaalovereenkomsten te verbeteren tegen een acceptabel risico. Door in de uitkeringsfase voor een deel te kunnen doorgaan met beleggen en de risico’s die daarmee gemoeid zijn te delen, zou een beter pensioenresultaat tegen een aanvaardbaar risico mogelijk zijn.

Een van de grote voordelen hiervan is, dat de hoogte van de pensioenuitkering niet meer sterk afhankelijk is van de rentestand op één moment, te weten die van de pensioendatum. Bij de huidige lage rentestand, resulteert dat namelijk in (fors) lagere pensioenuitkeringen voor de werknemer. Daarnaast heeft de werknemer vanaf nu de keuze tussen een vaste of een variabele uitkering. Een combinatie van beide is ook mogelijk.

De komende tijd zullen de pensioenuitvoerders kenbaar maken hoe zij invulling gaan geven aan deze nieuwe mogelijkheid. Uiteraard zal de De PensioenPartners deze nieuwe mogelijkheid bij pensioenexpiraties gaan inventariseren en meenemen in haar advies.