Nieuwe bedrijfsnaam

01 jan 2015
Nieuwe bedrijfsnaam

In het kader van onze verdere ontwikkeling doet het ons veel plezier om bij u onze nieuwe naam en huisstijl te introduceren.

Voortaan zullen wij verder gaan onder onze nieuwe naam:

De PensioenPartners

Met deze nieuwe naam willen wij een betere herkenbaarheid creÑ‘ren met betrekking tot onze werkzaamheden en meer inhoud geven aan onze slogan:

gemak, eenvoud en inzicht!

Wij willen u vriendelijk vragen om vanaf heden onze nieuwe naam en e-mailadres (info@depensioenpartners.nl) te gebruiken. De overige gegevens zijn ongewijzigd gebleven.

Tot slot spreken wij de wens uit dat de aanpassingen een bijdrage zullen leveren aan een verdere verbetering van onze dienstverlening en willen u langs deze weg vooral bedanken voor het vertrouwen dat u ons heeft gegeven in de afgelopen jaren.