Ondernemingsraad

Pensioenadvies voor ondernemingsraden

Veelal zijn gewijzigde bedrijfsomstandigheden, zoals een fusie, een overname, outplacement of tegenvallende bedrijfsresultaten, de reden dat een pensioenregeling wijzigt. En met de huidige lage rentestand van dit moment, lopen de kosten van pensioenen veelal op. Voor veel werkgevers is dat vaak aanleiding om de pensioenregeling te wijzigen. Daarnaast worden pensioenregelingen door gewijzigde wetgeving aangepast. Wat is de rol van de ondernemingsraad (OR) hierbij? Is het algemeen pensioenfonds een optie? Is er sprake van compensatie voor de werknemers?

Ook komt het voor dat een OR de kwaliteit van de pensioenregeling wil toetsen. Is deze marktconform, zijn de kosten passend en wat zijn de verwachtingen met betrekking tot de pensioenlasten? Is de regeling wel in overeenstemming met de actuele wetgeving en is de huidige uitvoerder van het pensioencontract nog wel de beste keus?

Gemak van A-tot-Z

De OR heeft bijna altijd instemmingsrecht op de wijziging van de pensioenregeling. Welke mogelijkheden zijn er? Hoe oefen je als OR je instemmingsrecht goed uit? Wij zorgen ervoor dat de OR het pensioendossier begrijpt en daardoor weloverwogen een keuze kan maken om wel of niet in te stemmen met het aanpassen van de pensioenregeling. En indien de OR de kwaliteit van de pensioenregeling getoetst wil hebben, dan nemen wij de huidige pensioenregeling onder de loep en beoordelen we ook alles van A-tot-Z.

Ons advies in vogelvlucht

  • Kennismaking: een goed advies begint met een goed gesprek.
  • Inventarisatie: inzicht in de specifieke wensen en doelstellingen van de OR.
  • Analyse: vergelijken van het werkgeversvoorstel met de bevindingen van De PensioenPartners.
  • Advies: rapportage van de belangrijkste conclusies.
  • Nazorg: verlenen van hulp bij de communicatie richting werkgever en/of werknemers.