Werkgevers

Een collectief pensioen dat bij u past

U zoekt een goed collectief pensioen voor uw medewerkers. Maar welke regeling past het beste bij uw organisatie? Want de keuze is groot. Wilt u veel beleggingsruimte? Zit u vast aan een cao of bedrijfstakpensioenfonds (bpf)? Hoe werkt de administratie? En ook niet onbelangrijk: hoe zit het met de pensioenlasten?

Employee benefits

Employee benefits zijn de verzekerde arbeidsvoorwaarden. Vaak is pensioen de belangrijkste en meest complexe daarvan. Maar ook de gehele problematiek rondom verzuim, arbeidsongeschiktheid (WIA en WGA) en ANW maken er onderdeel van uit. Veelal zijn deze risico’s op het collectieve pensioencontract mee te verzekeren. In sommige gevallen is het echter raadzaam, in verband met gunstigere premie en/of voorwaarden, om dit middels een aparte verzekering af te sluiten. Indien gewenst, kunnen wij u ook daar uitgebreid in adviseren!

Ons advies in vogelvlucht

  • Kennismaking: een goed advies begint met een goed gesprek.
  • Inventarisatie: inzicht in uw specifieke situatie en wensen.
  • Marktanalyse: welke oplossingen sluiten maximaal aan bij uw organisatie?
  • Advies: een nieuw collectief pensioen of uw huidige regeling verlengen of aanpassen?
  • Communicatie: werknemers informeren inclusief het geven van financieel inzicht op individueel niveau.
  • Bemiddeling, nazorg en beheer: contracten opstellen, controle van stukken en toekomstige mutaties.

Gemak van A-tot-Z

Wij helpen u kiezen voor een passend collectief pensioen. En als u dat wilt, regelen wij alles van A-tot-Z. Wij nemen uw huidige regeling onder de loep, zorgen dat die wordt aangepast of sluiten een nieuwe regeling voor u af. Van advies tot bemiddeling, nazorg en beheer: u bepaalt helemaal zelf wat u uit handen wilt geven. Makkelijk voor u – én voor uw medewerkers.

Professionals

Accountants en administratiekantoren

Accountants en administratiekantoren hebben op grond van het Burgerlijk Wetboek (BW boek 2 titel 9, artikel 362) een zorgplicht. Kort gezegd houdt deze zorgplicht in, dat de jaarrekening een getrouw beeld moet geven van de werkelijkheid. Veel pensioenregelingen van uw klant bevatten echter pensioenrisico’s, waarvoor op de balans geen voorziening is opgenomen. Is er bijvoorbeeld een werkingssfeer BPF/CAO van toepassing? Zijn er afstandsverklaring getekend of zijn er in het verleden wijzigingen op de pensioenregeling doorgevoerd, bijvoorbeeld van middelloon naar beschikbare premie? Mogelijkerwijs leidt dit tot aansprakelijkheid. Om dat te voorkomen, kan De PensioenPartners u bijstaan door het uitvoeren van een PensioenScan. Op die manier bent u er zeker van, dat uw klant niet te maken krijgt met onverwachte en/of ongewenste (financiële) pensioenrisico’s.

Acquisitie en overname specialisten

Bij de overname van een onderneming of de aandelen van een onderneming, speelt pensioen een grote rol. Onderzoek met betrekking tot de gevolgen van pensioen mag daarbij niet ontbreken. Dit kan namelijk verstrekkende financiële gevolgen hebben. Zo kan men bijvoorbeeld geconfronteerd worden met een verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds. Dit resulteert meestal in een verschil in kwaliteit van de pensioentoezegging. Het gevolg daarvan kan zijn, dat partijen te maken krijgen met kostbare compensatieverplichtingen. Maar een fusie of overname biedt ook kansen op pensioengebied. Specifieke regelgeving maakt het mogelijk, om het fusie en overname proces te gebruiken voor een wijziging of harmonisatie van de pensioenregeling. Alleen door in een vroeg stadium een gedegen pensioenanalyse van de gevolgen te maken, kunnen deze kansen optimaal worden benut. De PensioenPartners helpt u daar graag bij!

Advocaten

Omdat pensioen een (belangrijke) arbeidsvoorwaarde is, loopt u als advocaat tegen vraagstukken aan vanuit het arbeidsrecht (ontvangen de werknemers van mijn klant wel het juiste pensioen), vanuit het familierecht (welke pensioenaanspraken moeten worden verevend bij een scheiding) en vanuit het ondernemersrecht (speelt de pensioenregeling een rol bij deze bedrijfsovername). Bij deze vaak ingewikkelde vraagstukken, kunt u altijd de hulp van De PensioenPartners inschakelen.

Overige professionals

Ook bieden wij hulp bij pensioenadvies aan personen die voor bedrijven en instellingen met pensioenvraagstukken geconfronteerd (kunnen) worden. Hierbij valt te denken aan:

  • Financiële dienstverleners
  • HR-adviseurs
  • Interim managers
  • Organisatie adviseurs