Werkgevers

Een collectief pensioen dat bij u past

U zoekt een goed collectief pensioen voor uw medewerkers. Maar welke regeling past het beste bij uw organisatie? Want de keuze is groot. Wilt u veel beleggingsruimte? Zit u vast aan een cao of bedrijfstakpensioenfonds (bpf)? Hoe werkt de administratie? En ook niet onbelangrijk: hoe zit het met de pensioenlasten?

Employee benefits

Employee benefits zijn de verzekerde arbeidsvoorwaarden. Vaak is pensioen de belangrijkste en meest complexe daarvan. Maar ook de gehele problematiek rondom verzuim, arbeidsongeschiktheid (WIA en WGA) en ANW maken er onderdeel van uit. Veelal zijn deze risico’s op het collectieve pensioencontract mee te verzekeren. In sommige gevallen is het echter raadzaam, in verband met gunstigere premie en/of voorwaarden, om dit middels een aparte verzekering af te sluiten. Indien gewenst, kunnen wij u ook daar uitgebreid in adviseren!

Ons advies in vogelvlucht

  • Kennismaking: een goed advies begint met een goed gesprek.
  • Inventarisatie: inzicht in uw specifieke situatie en wensen.
  • Marktanalyse: welke oplossingen sluiten maximaal aan bij uw organisatie?
  • Advies: een nieuw collectief pensioen of uw huidige regeling verlengen of aanpassen?
  • Communicatie: werknemers informeren inclusief het geven van financieel inzicht op individueel niveau.
  • Bemiddeling, nazorg en beheer: contracten opstellen, controle van stukken en toekomstige mutaties.

Gemak van A-tot-Z

Wij helpen u kiezen voor een passend collectief pensioen. En als u dat wilt, regelen wij alles van A-tot-Z. Wij nemen uw huidige regeling onder de loep, zorgen dat die wordt aangepast of sluiten een nieuwe regeling voor u af. Van advies tot bemiddeling, nazorg en beheer: u bepaalt helemaal zelf wat u uit handen wilt geven. Makkelijk voor u – én voor uw medewerkers.