Wie zijn wij

De PensioenPartners is specialist in pensioenadvies en financiële planning. Oorspronkelijk onder de naam Frans Assurantiën, geven wij al sinds 1960 advies op maat voor werkgevers, werknemers en professionals. Indien nodig, werken we daarbij samen met andere partijen uit ons netwerk. Voor ons staat uw gemak voorop: wij nemen de zorgen uit handen die u uit handen wilt geven. Uiteraard zijn wij volledig onafhankelijk en beschikken we over de benodigde diploma’s en kwalificaties. We hebben er bewust voor gekozen om in een klein maar dynamisch team te werken. Want door kleiner te blijven, hebben we de ruimte voor persoonlijke aandacht en echt contact met onze klanten. Zo kunnen we staan voor wat wij belangrijk vinden: gemak, eenvoud en inzicht.

Antoinette Zondervan

Vanaf 2019 heeft Antoinette Zondervan het team versterkt. Met haar juridische en economische achtergrond, is haar komst een zeer welkome aanvulling.

Koenraad Frans

Drijvende kracht achter De PensioenPartners is Koenraad Frans (1967). Eerder werkte hij onder meer als pensioenadviseur bij een verzekeraar (1991-1994) en was hij eigenaar van Frans Assurantiën (1994-2008). 

Testimonials

wat klanten over ons zeggen

overname pensioen

Als overnameadviseur van OOR weet ik dat een niet goed uitgevoerde pensioenregeling kan leiden tot hoge claims. Claims die de waarde van het bedrijf danig uit kunnen hollen. Ik heb Koenraad ingeschakeld voor een cliënt van mij die het bedrijf waar hij werkzaam was over wilde nemen. Bij de eerste vragen van Koenraad bleek al gauw dat het advies van de pensioenadviseur van de verkoper niet deugde. Verkoper betoogde dat het allemaal wel mee zou vallen en uiteindelijk kwamen mijn cliënt en de verkoper overeen dat Koenraad mocht onderzoeken of, en zo ja welke, fouten waren gemaakt en welke gevolgen dat in de toekomst zou hebben.

Als advocaat arbeidsrecht, word ik geregeld ingeschakeld door Ondernemingsraden. Vrij recent ben ik door een Ondernemingsraad (OR) betrokken bij een adviesaanvraag over outsourcing van de gehele ICT afdeling, waarbij het personeel mee over ging naar de opdrachtnemer. Al snel ontstond er daardoor een pensioenrechtelijk vraagstuk, waarbij ik de OR heb geadviseerd aanvullende vragen aan de bestuurder te stellen en deze antwoorden door een pensioenadviseur zelf te laten beoordelen omdat de expertise niet bij de OR aanwezig was. De OR heeft daarbij Koenraad ingeschakeld die in deze kwestie snel en adequaat de OR van advies heeft voorzien tijdens de adviesaanvraag.

de pensioenpartners pensioen

Contactformulier