Invoering Algemeen Pensioenfonds

Invoering Algemeen Pensioenfonds

Het Algemeen Pensioenfonds (APF) is een nieuwe pensioenuitvoerder, naast het pensioenfonds, de verzekeraar en de PPI. Het APF zou oorspronkelijk per 1 juli 2015 operationeel worden, maar staatssecretaris Klijnsma heeft de invoering uiteindelijk bepaald op 1 januari 2016.

Het APF maakt een nieuwe vorm van bundeling mogelijk van verschillende pensioenregelingen. Dit kan verschillende voordelen opleveren. Zoals het beperken van bestuurlijke lasten, vermogensbeheer- en uitvoeringskosten. Een APF mag – in tegenstelling tot andere pensioenfondsen – meerdere pensioenregelingen uitvoeren en is dus niet beperkt tot een bepaalde sector. Het APF moet wel gescheiden vermogens aanhouden. Het bestuur is, net als in elk ander pensioenfonds, verantwoordelijk voor een evenwichtige belangenafweging van alle betrokken partijen.

Het wetsvoorstel riep in de Tweede Kamer en bij verschillende partijen in de pensioensector vragen op. Onder andere over vrijwillige pensioenregelingen, collectieve waardeoverdracht, de bestuurlijke inzet en het werkkapitaal.