Pensioen voor Professionals

Ieder z’n vak en doen waar je echt goed in bent. Als specialist weet je alles over je eigen vakgebied. Voor advies wat niet direct tot die specialisatie behoort, is het verstandig om je daarin bij te laten staan. Gaat dat om pensioen, dan zijn wij daarvoor de specialist.

pensioen voor professionals

Onze voor Professionals

pensioen voor professionals

Acquisitie en overname specialisten

Bij de overname van een onderneming of de aandelen van een onderneming, speelt pensioen een grote rol. Onderzoek met betrekking tot de gevolgen van pensioen mag daarbij niet ontbreken. Dit kan namelijk verstrekkende financiële gevolgen hebben. Zo kan men bijvoorbeeld geconfronteerd worden met een verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds. Dit resulteert meestal in een verschil in kwaliteit van de pensioentoezegging. Het gevolg daarvan kan zijn, dat partijen te maken krijgen met kostbare compensatieverplichtingen. Maar een fusie of overname biedt ook kansen op pensioengebied. Specifieke regelgeving maakt het mogelijk, om het fusie en overname proces te gebruiken voor een wijziging of harmonisatie van de pensioenregeling. Alleen door in een vroeg stadium een gedegen pensioenanalyse van de gevolgen te maken, kunnen deze kansen optimaal worden benut.

contact de pensioenpartners

Accountants & administratiekantoren

Accountants en administratiekantoren hebben op grond van het Burgerlijk Wetboek (BW boek 2 titel 9, artikel 362) een zorgplicht. Kort gezegd houdt deze zorgplicht in, dat de jaarrekening een getrouw beeld moet geven van de werkelijkheid. Veel pensioenregelingen van een klant bevatten echter pensioenrisico’s, waarvoor op de balans geen voorziening is opgenomen. Is er bijvoorbeeld een werkingssfeer BPF/CAO van toepassing? Zijn er afstandsverklaring getekend of zijn er in het verleden wijzigingen op de pensioenregeling doorgevoerd, bijvoorbeeld van middelloon naar beschikbare premie? Mogelijkerwijs leidt dit tot aansprakelijkheid. Om dat te voorkomen, kan De PensioenPartners je bijstaan door het uitvoeren van een PensioenScan. Op die manier ben je er zeker van, dat je klant niet te maken krijgt met onverwachte en/of ongewenste (financiële) pensioenrisico’s.

undraw_pie_graph_x9dy.png

Advocaten

Omdat pensioen een (belangrijke) arbeidsvoorwaarde is, loop je als advocaat tegen vraagstukken aan vanuit het arbeidsrecht (ontvangen de werknemers van mijn klant wel het juiste pensioen), vanuit het familierecht (welke pensioenaanspraken moeten worden verevend bij een scheiding) en vanuit het ondernemersrecht (speelt de pensioenregeling een rol bij deze bedrijfsovername). Bij deze vaak ingewikkelde vraagstukken, kun je altijd de hulp van De PensioenPartners inschakelen.

Overige professionals

Ook bieden wij hulp bij pensioenadvies aan personen die voor bedrijven en instellingen met pensioenvraagstukken geconfronteerd (kunnen) worden. Hierbij valt te denken aan:

Contactformulier