Nieuws

Vind hier het laatste pensioennieuws

het laatste pensioennieuws

Pensioenakkoord

Pensioenakkoord In juni 2019 heeft de regering een principe akkoord gesloten met werkgeversorganisaties en vakbonden over een aantal veranderingen in het pensioenstelsel. Deze afspraken staan in het pensioenakkoord 2019 en

Lees verder ›

Aanpassen privacyverklaring

Aanpassen Privacy Verklaring In verband met de nieuwe wetgeving, heeft De PensioenPartners haar privacyverklaring aangepast. De wijzigingen zijn met name van tekstuele aard met uitgebreidere informatie over welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom

Lees verder ›

Welke keuze maakt de DGA?

Welke keuze maakt de DGA? De opbouw van pensioen in eigen beheer werd vooral door fiscale motieven gedreven. Het werkelijk opbouwen van een inkomen voor later stond ver op de

Lees verder ›

Verhoging pensioenleeftijd naar 68 jaar

Verhoging pensioenleeftijd naar 68 jaar Per 1 januari 2018 verschuift de pensioenleeftijd van 67 naar 68 jaar. In verband met deze aanpassing, willen wij u middels dit nieuwsbericht graag informeren. Medewerkers gaan een

Lees verder ›

Uitfasering Pensioen in Eigen beheer

Uitfasering pensioen in eigen beheer In 2016 is na jarenlange discussie het Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (Wet uitfasering) ingediend. De Wet uitfasering maakt een

Lees verder ›

Doorbeleggen na pensioendatum

Doorbeleggen na pensioendatum Vanaf 1 september 2016 is het mogelijk om, als gevolg van de nieuwe Wet verbeterde premieregeling, pensioenkapitaal door te beleggen na pensioendatum. Deze wet heeft als doel het pensioenresultaat

Lees verder ›

Invoering Algemeen Pensioenfonds

Invoering Algemeen Pensioenfonds Het Algemeen Pensioenfonds (APF) is een nieuwe pensioenuitvoerder, naast het pensioenfonds, de verzekeraar en de PPI. Het APF zou oorspronkelijk per 1 juli 2015 operationeel worden, maar staatssecretaris Klijnsma

Lees verder ›

Pensioen 1-2-3

Pensioen 1-2-3 De Wet pensioencommunicatie is per 1 juli 2015 ingegaan. Onderdeel van deze wet is de toepassing van Pensioen 1-2-3. Met ingang van 1 juli 2016 wordt deze verplicht

Lees verder ›

Witteveenkader 2015

Witteveenkader 2015 Op 27 mei 2014 is het wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (Witteveenkader 2015) definitief aangenomen. Hierdoor gelden er vanaf 1 januari 2015

Lees verder ›