Nieuws

Vind hier het laatste pensioennieuws

het laatste pensioennieuws

De PensioenPartners verhuizen!

Na zo’n 25 jaar vanuit Bergen-NH te hebben gewerkt, gaan De PensioenPartners per 1 juni 2018 verhuizen naar Alkmaar. In het voormalig bankgebouw van de ING, hebben wij op de tweede etage

Lees verder »

Aanpassen privacyverklaring

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywetgeving in werking: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), internationaal bekend als de GDPR (General Data Protection Regulation). Dit is een nieuwe wet ter

Lees verder »

Welke keuze maakt de DGA?

De opbouw van pensioen in eigen beheer werd vooral door fiscale motieven gedreven. Het werkelijk opbouwen van een inkomen voor later stond ver op de achtergrond. Dat blijkt pijnlijk uit

Lees verder »

Verhoging pensioenleeftijd naar 68 jaar

Per 1 januari 2018 verschuift de pensioenleeftijd van 67 naar 68 jaar. In verband met deze aanpassing, willen wij u middels dit nieuwsbericht graag informeren. Medewerkers gaan een jaar langer doorwerken en dus

Lees verder »

Uitfasering Pensioen in Eigen beheer

In 2016 is na jarenlange discussie het Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (Wet uitfasering) ingediend. De Wet uitfasering maakt een einde aan de mogelijkheid voor

Lees verder »

Doorbeleggen na pensioendatum

Vanaf 1 september 2016 is het mogelijk om, als gevolg van de nieuwe Wet verbeterde premieregeling, pensioenkapitaal door te beleggen na pensioendatum. Deze wet heeft als doel het pensioenresultaat voor premie- en

Lees verder ›

Invoering Algemeen Pensioenfonds

Het Algemeen Pensioenfonds (APF) is een nieuwe pensioenuitvoerder, naast het pensioenfonds, de verzekeraar en de PPI. Het APF zou oorspronkelijk per 1 juli 2015 operationeel worden, maar staatssecretaris Klijnsma heeft de invoering uiteindelijk

Lees verder ›

Pensioen 1-2-3

De Wet pensioencommunicatie is per 1 juli 2015 ingegaan. Onderdeel van deze wet is de toepassing van Pensioen 1-2-3. Met ingang van 1 juli 2016 wordt deze verplicht voor deelnemers

Lees verder ›

Witteveenkader 2015

Op 27 mei 2014 is het wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (Witteveenkader 2015) definitief aangenomen. Hierdoor gelden er vanaf 1 januari 2015 een aantal

Lees verder ›