Uitfasering pensioen in eigen beheer

In 2016 is na jarenlange discussie het Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (Wet uitfasering) ingediend. De Wet uitfasering maakt een einde aan de mogelijkheid voor de directeur grootaandeelhouder (DGA) om pensioen in eigen beheer bij de eigen BV op te bouwen.

Op 7 maart 2017 is de Eerste Kamer akkoord gegaan en is het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen. Vanaf 1 april 2017 is het daardoor voor de DGA niet meer mogelijk om pensioen op te bouwen in eigen beheer. Hierdoor zullen DGA’s vóór 1 juli 2017 een keuze moeten maken. Kortgezegd zijn er drie alternatieven:

  • premievrij voortzetten;
  • afstempelen en afkopen;
  • afstempelen en omzetten.

Dit betekent dat de betreffende DGA’s voor deze datum de eerste acties ondernomen moeten hebben om de nodige zaken te regelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende acties:

  • het premievrij maken van het pensioen in eigen beheer;
  • de algemene vergadering van aandeelhouders moet een besluit nemen;
  • aanpassen van de pensioenbrief waarin de pensioenaanspraken met de BV zijn vastgelegd over het pensioen in eigen beheer en/of extern ondergebrachte pensioenaanspraken;
  • in geval van extern verzekerd nabestaandenpensioen, de pensioenbrief aanpassen;
  • het aanpassen van een door de BV afgesloten risicoverzekering ter afdekking van het overlijdenrisico.

Gezien de complexiteit van deze wetswijziging, is een gedegen advies wenselijk. Voor welk alternatief kiest u en wat zijn de (financiële) gevolgen daarvan? Is er een deels extern verzekerd pensioen? Wat zijn de consequenties voor het partnerpensioen? Welke toekomstige pensioenopbouw wenst u? Deze en nog meer vragen zullen beantwoord moeten worden. Het antwoord op al deze vragen, zal u leiden naar een verantwoorde keus.

Waarschijnlijk zal in veel gevallen uw accountant het eerste aanspreekpunt zijn. In sommige gevallen zal echter aanvullend advies van een pensioenadviseur wenselijk zijn. Mocht dit zo zijn, laat het ons weten. Voor deze en andere pensioenvragen, kunt u altijd een beroep op ons doen!