Verhoging pensioenleeftijd naar 68 jaar

Per 1 januari 2018 verschuift de pensioenleeftijd van 67 naar 68 jaar. In verband met deze aanpassing, willen wij u middels dit nieuwsbericht graag informeren.

Medewerkers gaan een jaar langer doorwerken en dus ook een jaar langer premie betalen. Als gevolg hiervan, zal de (maximale) pensioenpremie in principe lager worden. U kunt er echter niet zonder meer vanuit gaan, dat een wijziging van de fiscale regels, ook een wijziging van de pensioenovereenkomst rechtvaardigt. Zo zal beoordeeld moeten worden of de werknemers recht hebben op eventuele compensatie.

Eind 2017 zullen de meeste verzekeraars met een aanbieding komen om de pensioenleeftijd te verhogen naar 68 jaar met de daarbij behorende (nieuwe) verzekeringsvoorwaarden. De verwachting is echter dat veel verzekeraars, indien mogelijk, er voor zullen kiezen om uw huidige pensioenpremie te benaderen. Op die manier zal geen of minder discussie ontstaan over het eventueel moeten compenseren van de werknemers. Maar de vraag die gesteld moet worden, is of dit voor u wenselijk is en of het op die manier ook fiscaal correct wordt aangepast. Wellicht dat het premie voordeel in overleg met de werknemers ook op een andere manier kan worden aangewend.

Voor klanten met een pensioenregeling bij De PensioenPartners, zullen wij de pensioenregeling beoordelen en indien nodig uiterlijk eind 2017 aan de nieuwe wetgeving aanpassen.