Pensioen 1-2-3

De Wet pensioencommunicatie is per 1 juli 2015 ingegaan. Onderdeel van deze wet is de toepassing van Pensioen 1-2-3. Met ingang van 1 juli 2016 wordt deze verplicht voor deelnemers aan een pensioenregeling.

Pensioen 1-2-3 biedt de deelnemer gelaagde digitale informatie over zijn of haar pensioenregeling. De deelnemer bepaalt zelf hoe gedetailleerd hij de informatie tot zich neemt: op hoofdlijnen (laag 1), met toelichting op hoofdlijnen (laag 2) of gedetailleerd (laag 3). Laag 1 zal de “startbrief” vervangen.

Pensioen 1-2-3 vervangt niet het jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Pensioen 1-2-3 geeft algemene informatie over de pensioenregeling. Het UPO laat zien wat een deelnemer persoonlijk opbouwt.