Wet Verhoging AOW- en Pensioenrichtleeftijd (Wet VAP)

In verband met de invoering van de Wet Verhoging AOW- en Pensioenrichtleeftijd (Wet VAP), wordt de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2014 gewijzigd naar 67 jaar. Als gevolg hiervan zullen de maximaal fiscaal toegestane premiepercentages voor de opbouw van het ouderdomspensioen (OP) worden verlaagd. In het verlengde hiervan zullen ook de percentages voor de berekening van het partnerpensioen (PP) en wezenpensioen (WzP) worden aangepast. Op deze manier wordt voorkomen dat de pensioenregeling bovenmatig wordt.

Voor klanten met een pensioenregeling bij De PensioenPartners, zullen wij de pensioenregeling beoordelen en indien nodig uiterlijk eind 2013 aan de nieuwe wetgeving aanpassen.