Witteveenkader 2015

Op 27 mei 2014 is het wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (Witteveenkader 2015) definitief aangenomen. Hierdoor gelden er vanaf 1 januari 2015 een aantal belangrijke wijzigingen voor pensioenregelingen die werkgevers voor hun werknemers hebben geregeld. Het betreft onder andere een verlaging van de maximale pensioenopbouw én alle beschikbare premieregelingen moeten gebaseerd zijn op netto beschikbare premiestaffels.

De fiscaal beperkende aanpassingen voor een pensioenregeling per 1 januari 2015 zijn:

  • maximale opbouwpercentages vanaf 2015;
  • netto staffels;
  • verlaging Witteveen franchise;
  • maximering pensioengevend salaris;
  • introductie nieuwe vrijwillige aanvullende spaarmogelijkheid.

Voor klanten met een pensioenregeling bij De PensioenPartners, zullen wij de pensioenregeling beoordelen en indien nodig uiterlijk eind 2014 aan de nieuwe wetgeving aanpassen.