Aanpassen privacyverklaring

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywetgeving in werking: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), internationaal bekend als de GDPR (General Data Protection Regulation). Dit is een nieuwe wet ter bescherming van persoonsgegevens van iedereen binnen de Europese Unie. De AVG gaat over het verwerken, verzamelen, opslaan en gebruiken van Lees meer…

Doorbeleggen na pensioendatum

Vanaf 1 september 2016 is het mogelijk om, als gevolg van de nieuwe Wet verbeterde premieregeling, pensioenkapitaal door te beleggen na pensioendatum. Deze wet heeft als doel het pensioenresultaat voor premie- en kapitaalovereenkomsten te verbeteren tegen een acceptabel risico. Door in de uitkeringsfase voor een deel te kunnen doorgaan met beleggen en Lees meer…

Invoering Algemeen Pensioenfonds

Het Algemeen Pensioenfonds (APF) is een nieuwe pensioenuitvoerder, naast het pensioenfonds, de verzekeraar en de PPI. Het APF zou oorspronkelijk per 1 juli 2015 operationeel worden, maar staatssecretaris Klijnsma heeft de invoering uiteindelijk bepaald op 1 januari 2016. Het APF maakt een nieuwe vorm van bundeling mogelijk van verschillende pensioenregelingen. Dit kan verschillende voordelen opleveren. Lees meer…

Pensioen 1-2-3

De Wet pensioencommunicatie is per 1 juli 2015 ingegaan. Onderdeel van deze wet is de toepassing van Pensioen 1-2-3. Met ingang van 1 juli 2016 wordt deze verplicht voor deelnemers aan een pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 biedt de deelnemer gelaagde digitale informatie over zijn of haar pensioenregeling. De deelnemer bepaalt zelf Lees meer…

Witteveenkader 2015

Op 27 mei 2014 is het wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (Witteveenkader 2015) definitief aangenomen. Hierdoor gelden er vanaf 1 januari 2015 een aantal belangrijke wijzigingen voor pensioenregelingen die werkgevers voor hun werknemers hebben geregeld. Het betreft onder andere een verlaging van de maximale Lees meer…