Invoering Algemeen Pensioenfonds

Het Algemeen Pensioenfonds (APF) is een nieuwe pensioenuitvoerder, naast het pensioenfonds, de verzekeraar en de PPI. Het APF zou oorspronkelijk per 1 juli 2015 operationeel worden, maar staatssecretaris Klijnsma heeft de invoering uiteindelijk bepaald op 1 januari 2016. Het APF maakt een nieuwe vorm van bundeling mogelijk van verschillende pensioenregelingen. Dit kan verschillende voordelen opleveren. Lees meer…

Pensioen 1-2-3

De Wet pensioencommunicatie is per 1 juli 2015 ingegaan. Onderdeel van deze wet is de toepassing van Pensioen 1-2-3. Met ingang van 1 juli 2016 wordt deze verplicht voor deelnemers aan een pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 biedt de deelnemer gelaagde digitale informatie over zijn of haar pensioenregeling. De deelnemer bepaalt zelf Lees meer…

Witteveenkader 2015

Op 27 mei 2014 is het wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (Witteveenkader 2015) definitief aangenomen. Hierdoor gelden er vanaf 1 januari 2015 een aantal belangrijke wijzigingen voor pensioenregelingen die werkgevers voor hun werknemers hebben geregeld. Het betreft onder andere een verlaging van de maximale Lees meer…