De PensioenPartners verhuizen!

Na zo’n 25 jaar vanuit Bergen-NH te hebben gewerkt, gaan De PensioenPartners per 1 juni 2018 verhuizen naar Alkmaar. In het voormalig bankgebouw van de ING, hebben wij op de tweede etage een mooie en grotere kantoorruimte gevonden. Met veel plezier zullen wij onze dienstverlening vanuit daar voortzetten. In verband met de verhuizing, is ons bezoek- en postadres vanaf 1 […]

Aanpassen privacyverklaring

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywetgeving in werking: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), internationaal bekend als de GDPR (General Data Protection Regulation). Dit is een nieuwe wet ter bescherming van persoonsgegevens van iedereen binnen de Europese Unie. De AVG gaat over het verwerken, verzamelen, opslaan en gebruiken van persoonsgegevens: data die is terug […]

Welke keuze maakt de DGA?

De opbouw van pensioen in eigen beheer werd vooral door fiscale motieven gedreven. Het werkelijk opbouwen van een inkomen voor later stond ver op de achtergrond. Dat blijkt pijnlijk uit de cijfers: 60 procent van de bv’s heeft niet genoeg vermogen om het pensioen voor de DGA te dekken. Vanaf 1 april 2017 is de […]

Verhoging pensioenleeftijd naar 68 jaar

Per 1 januari 2018 verschuift de pensioenleeftijd van 67 naar 68 jaar. In verband met deze aanpassing, willen wij u middels dit nieuwsbericht graag informeren. Medewerkers gaan een jaar langer doorwerken en dus ook een jaar langer premie betalen. Als gevolg hiervan, zal de (maximale) pensioenpremie in principe lager worden. U kunt er echter niet zonder meer vanuit gaan, dat […]

Zullen we afspreken dat u nooit wat zal overkomen?

Indien u zeker weet dat u gezond blijft en nooit wat zal overkomen, hoeft u als ondernemer niets te regelen. Dat klinkt goed en de meeste ondernemers regelen vaak ook niets. Blijkbaar worden ondernemers niet arbeidsongeschikt, komen nooit voortijdig te overlijden en hebben altijd een bedrijf waarvan de waarde voldoende is om als pensioenvoorziening te […]

Uitfasering Pensioen in Eigen beheer

In 2016 is na jarenlange discussie het Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (Wet uitfasering) ingediend. De Wet uitfasering maakt een einde aan de mogelijkheid voor de directeur grootaandeelhouder (DGA) om pensioen in eigen beheer bij de eigen BV op te bouwen. Op 7 maart 2017 is de Eerste Kamer akkoord […]

Doorbeleggen na pensioendatum

Vanaf 1 september 2016 is het mogelijk om, als gevolg van de nieuwe Wet verbeterde premieregeling, pensioenkapitaal door te beleggen na pensioendatum. Deze wet heeft als doel het pensioenresultaat voor premie- en kapitaalovereenkomsten te verbeteren tegen een acceptabel risico. Door in de uitkeringsfase voor een deel te kunnen doorgaan met beleggen en de risico’s die daarmee gemoeid […]

Invoering Algemeen Pensioenfonds

Het Algemeen Pensioenfonds (APF) is een nieuwe pensioenuitvoerder, naast het pensioenfonds, de verzekeraar en de PPI. Het APF zou oorspronkelijk per 1 juli 2015 operationeel worden, maar staatssecretaris Klijnsma heeft de invoering uiteindelijk bepaald op 1 januari 2016. Het APF maakt een nieuwe vorm van bundeling mogelijk van verschillende pensioenregelingen. Dit kan verschillende voordelen opleveren. Zoals het beperken van bestuurlijke […]

Pensioen 1-2-3

De Wet pensioencommunicatie is per 1 juli 2015 ingegaan. Onderdeel van deze wet is de toepassing van Pensioen 1-2-3. Met ingang van 1 juli 2016 wordt deze verplicht voor deelnemers aan een pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 biedt de deelnemer gelaagde digitale informatie over zijn of haar pensioenregeling. De deelnemer bepaalt zelf hoe gedetailleerd hij de informatie […]

Witteveenkader 2015

Op 27 mei 2014 is het wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (Witteveenkader 2015) definitief aangenomen. Hierdoor gelden er vanaf 1 januari 2015 een aantal belangrijke wijzigingen voor pensioenregelingen die werkgevers voor hun werknemers hebben geregeld. Het betreft onder andere een verlaging van de maximale pensioenopbouw én alle beschikbare premieregelingen […]